Mircea Stanescu

NOUL COLEGIU AL CNSAS: MIC CAIET DE DOLEANȚE

Recent, un partid parlamentar a lansat un apel la candidaturi pentru postul său în noul Colegiu al CNSAS care urmează să fie format (cf. https://www.usr.ro/2018/03/15/apel-de-candidaturi-pentru-conducerea-cnsas/).


Inițiativa de tip „poșta redacției, cu totul inedită în politica de la noi, ar putea fi suspectată fie de populism, fie de naivitate. Nouă ne apare însă ca una reală, dat fiind că arată ca o acțiune cu rol de a ascunde faptul că adevărata problemă nu este legată în primul rând de persoane, ci de ceea ce ele ar avea de făcut și ar putea face în organismul de conducere al instituției, de aici și punerea căruței înaintea boilor.
În acele sfere ale puterii se știe foarte bine, chiar și pentru un partid parlamentar foarte tânăr, care este spațiul de manevră al unui membru al Colegiului. Spunem: spațiul de manevră al unui membru al Colegiului, iar nu al Colegiului în ansamblu – chestiuni diferite, căci marja de acțiune a unui membru este de regulă mai mare decât a organismului în ansamblu (dacă ar fi să ne luăm doar după prestația lui Adrian Cioflâncă, expertul în holocaust de la fața locului) – și care depinde, succesiv, de: o relație variabilă și greu de cuantificat cu partidele propusloare, negocierile și alianțele din interiorul forului respectiv, apoi de raporturile cu Parlamentul tutelar, cu Președinția și serviciile secrete moștenitoare ale Securității, în fine, cu alte instituții care îi furnizează arhiva pe care o gestionează. Dar nu aceasta interesează cu adevărat aici.
Ceea ce ar interesa ar fi cum se raportează acest partid la ceea ce generic numim „moștenirea comunismului, dar se înțelege că nici el nu-și dă bine seama cum ar trebui să o facă pentru a obține efecte, beneficii politice de la propriul electorat, de aici și concursul-de-burse la care asistăm.
În acest sens, ca cetățeni, ca istorici cercetători acreditați încă de la începuturile activității CNSAS, în fine, ca arhiviști de profesie, am avea un mic caiet de doleanțe:
1) Să nu mai fie destructurate fondurile și fragmentele arhivistice, ba chiar să se procedeze la refacerea lor, care este încă posibilă. De exemplu, așa-numitul „Fond Penal al CNSAS este o aberație arhivistică (cf., în acest sens: http://mircea-stanescu.blogspot.ro/2015/12/cnsas-si-fondul-sau-penal.html.).
2) Să fie întocmite, publicate toate inventarele fondurilor și fragmentelor de fonduri, împreună cu informația ajutătoare necesară: când au fost preluate, în ce condiții etc. Este vorba despre descrierile standard, nu de micile pastile de pe site-ul instituției reluate în Revista „22. În prezent, accesul la Arhiva CNSAS este în mare măsură similar cu cel al Arhivei Securității de la SRI, din anii 1990: cercetătorul indică tema, iar instituția îi face o depistare în arhiva deținută și prin adrese acoperitoare la instituțiile deținătoare, pentru arhivele pe care nu le gestionează.
Ar fi și altele, dar acestea sunt primordiale și suficiente pentru început.
Spunem aceste lucruri fără vreo intenție, alta decât expresia sentimentelor de solidaritate, de compasiune colegială chiar, ca unii care cunoaștem munca pe care o fac colegii de la CNSAS: grea în sens fizic (fotografiile care arată dimensiunile neobișnuite ale cutiilor de arhivă de la Depozitul Popești sunt în sine un indicator al spinărilor distruse), laborioasă, mare consumatoare de timp și resurse, ucigătoare a satisfacției, într-o măsură variabilă inutilă.
În fine, am dori să descurajăm abordările „maximaliste, care vizează preluarea integrală a fondurilor de arhivă deținute de fostele instituții represive ale Statului comunist, care nu au funcționat timp de peste un sfert de veac și cu atât mai puțin vor funcționa de aici înainte. Arhivele nu sunt nicăieri în lume direct și imediat accesibile, întregul proces depinde de raporturi instituționale și politice (de forțe), iar CNSAS nu face excepție, ci reprezintă doar un caz specific. Prin urmare, o doză de realism ar fi de dorit, căci nici un partid nu se va ruina cu asemenea propuneri. Revoluția nu este posibilă și nici de dorit în acest caz, dar o atenuare a practicilor curente da. Și este singura cale care ne-ar putea păstra speranța nealtrată, mai ales în actualul context politic și instituțional tensionat.
În fine, nu avem nici o îndoială că propunerile-noastre-concrete-tovarăși vor ajunge unde trebuie.

Târgoviște, 17 martie 2018.

DESPRE ȘANTAJUL CU CENTENARUL

Azi, precum în genere în week-end, ne ocupăm de cultură, așa că ne vom uita la meciul lui Oliver Jens Schmitt cu Centenarul, care a avut loc la Ateneul Român pe 27 februarie a.c.[1]. Să-i luăm cuvintele pe rând, iar expresia i-o vom reda cu italice, în timp ce comentariile noastre cu caractere normale.

– Se compară cu ambasadorul american Klemm, începe direct cu amalgamul privitor la BOR, semn de marotă: ortodoxia noastră este, chipurile, o religie de Stat.
Acesta este linia politică internațională. Să vedem acum linia internă.

Ideea națională și ortodoxia sunt „suprastructura ideologică a Statului și națiunii române.
Baza determină suprastructura, relațiile de producție – forțele de producție, Lenin pe Marx și Engels, și «nu contează culoarea pisicii, important e să prindă șoareci» – așa cred și Ioanid, Rotman, Florian, Cioflâncă.

Neutralitatea axiologică și obiectivitatea nu există în știința istorică.
Păi ele sunt derivate ale politicii, precum motorina față de benzina de la OMV.

– Emițătorul se definește ca liberal-democrat și liberal-conservator.
Noi credem că este liber-schimbist.

– Caracterizarea perioadei post-1989: în mod evident, tranziția către economia de piață și integrarea euro-atlantică nu sunt ireversibile.
Desigur, fascismul ortodox stă la pândă, colhozurile și fabricile socialiste plâng orfane, iar Rusia este după colț.

În comparație cu țările sud-est europene, pierderile teritoriale ale României [Moldova dintre Prut și Nistru, Nordul Bucovinei, Herța, Cadrilaterul – n. n.] au fost, pe termen lung, modeste.
Doar nu dăm de la noi, Austriecii Elvețieni, nu?

– A ajuns la „firul roșu al ultimilor 100 de ani.
A-șa, tovarășu’! Karl Popper numește acest procedeu „mizeria istoricismului, explică Liiceanu, care v-a publicat pe amândoi, ce înseamnă.

– Istoria României este tabula rasa: nu avem nici o istorie științifică, nici o culegere de documente, presă despre Marea Unire, nici despre lovitura de Stat a lui Carol al II-lea, cedarea Basarabiei și Bucovinei a fost trecută sub tăcere, nici despre 1944 n-avem nimic-nimic, iar dacă Revoluția din 1989 este și ea controversată, nu mai e nimic de spus.
Nici făină, nici mălai, ni-mic, ni-mic – exact ca într-un banc pe care vi-l vom spune când nu vor fi copii prin preajmă. Chiar îl așteptam pe Schmitt-minunea-lumii să ne explice dânsul ce și cum.

„Firul roșu este definit astfel:
Românii și România nu au nici o legătură cu Democrația, excepții: guvernarea lui Maniu din 1928 și opoziția acestuia față de Carol al II-lea de mai târziu.
Tipul dominant al sistemului politic a fost Autoritarismul, care de două ori s-a radicalizat în totalitarism, prima oară prin dictatura lui Antonescu, marcată de genocidul evreilor (Șoah), și primii 20 de ani din teroarea comunistă.
A existat și o continuitate românească internă între Monarhie, Mișcarea Legionară, trecând prin dictatură militară, spre Partidul Comunist.
Am putea coborî măcar până la Voievozi – vorba unui amic – dacă nu chiar până la Traian și Decebal.

Legionarismul a fost răspunsul autentic românesc la provocarea societății de masă modernă.
Un adevărat cititor în masse.

Activismul legionar naționalist-proletar a fost transpus în comunism, la început dinafară, de către Armata Roșie.
Noroc cu krasnoiarmeiții, că altfel rămâneam fără naționalismul legionar-ortodox și transistoric.

PCR, din a doua jumătate a anilor 1940, era „cu totul preponderent alcătuit din români, neromânii fiind rapid înlăturați din posturile de conducere.
Pesemne că șefii erau ardeleni, nu olteni scorniceni, de vreme ce le-a luat mai bine de un deceniu până ce s-au hotărât, apoi încă unul să o pună sistematic în practică.

Fără acele câteva sute de mii de etnici români, care erau gata de a colabora cu comuniștii, preluarea puterii de către aceștia nu ar fi avut o bază de masă.
Românii au opus atât de puțină rezistență la preluarea puterii de către comuniști, comparativ cu Polonia și Ungaria, dintr-un motiv mai general: colaborarea elitelor intelectuale cu regimurile autoritare (spre deosebire de Finlandezi, Baltici, Polonezi).
Și normal: cu toții stăteau gata, de strajă Patriei eterne, cu colaborarea la picior.

Constatarea „firului roșu– „forma dominantă, autoritar-totalitară a Statului a avut în fapt o suprastructură ideologică de o continuitate remarcabilă: etno-naționalismul ortodox – este dureroasă, dar fără aceasta va fi dificilă o schimbare fundamentală în viitor.
Buruiană rea, iarba fiarelor, grea lupta.

România Mare nu-și dorea minorități.
Ca să vezi.

Genocidul evreilor și rromilor a fost pregătit din punct de vedere sociologic de Sabin Manuilă, un elev al Dimitrie Gusti.
Unde dai și unde crapă.

Regimul Ceaușescu este definit ca legătura dintre ultranaționalism și societatea comunistă de consum. Cea din urmă a intrat în colaps în ultima perioadă, și așa am rămas doar cu naționalismul, care i-a reabilitat, fie și parțial, pe ultranaționaliștii din anii 1930 și 1940, de la Octavian Goga până la Ion Antonescu.
Și noi care credeam că ceaușismul este puterea maselor plus electrificare și chimizare, laolaltă cu reabilitarea Anschluss-ului și însușirea aurului Evreilor din băncile elvețiene.

După 1989 spectrul comunist, întrețesut cu serviciile secrete, a cultivat resentimentul naționalist, alcătuit din: antiparlamentarism, antipluralism, antioccidentalism, antisemitism sau, formulat pozitiv, printr-un autoritarism naționalist-ortodox.
Exact de-aia îi iubesc NATO, UE pe „ai noștri sau dintr-un sentiment de absolută caritate.

Ce instituții reprezintă acest Stat în ultima sută de ani? Serviciile secrete, BOR, Armata și Academia Română.
Aici auzim pe un Ion Antonescu de-a-ndoaselea, cu acești piloni ai săi (măcar acela avea de gestionat o situație imposibilă), și este teribilă „imitația perversă, în pretenția de analiză, la „frații inamici.

Continuitatea serviciilor secrete de la Siguranță la Securitate și la cele de azi n-a fost discutată niciodată în mod cuprinzător.
Mai este mult de citit, iar aceasta este o teză tipic „securistă.

Serviciile secrete erau întotdeauna cele care funcționau cel mai bine – o constatare importantă pentru istoria românească recentă.
Să lăsăm pe altă dată exemplele multiple de similitudine între serviciile burgheze și cele ulterioare, comuniste, de lucru în dorul lelii, stahanovism și fabrică socialistă.

Tot atât de puțin a contribuit la democratizare și la orientarea occidentală BOR, dacă și-a pus vreodată cu adevărat problema. Ierarhi, preoți, monahi și călugărițe au promovat gândirea autohtonist-naționalistă, au sprijinit deseori legionarismul, au luat parte în mod substanțial la distrugerea Statului constituțional în 1938, prin participarea Patriarhului însuși ca prim-ministru, au participat la grave crime de război în Transnistria, i-au reprimat în perioada interbelică pe greco-catolici și pe cei de alte confesiuni, iar în 1948 au zdrobit Biserica Greco-Catolică Unită, în perioada comunistă i-au sprijinit pe deținătorii puterii în vechea tradiție bizantină a symfoniei și nici după 1989 BOR n-a însoțit drumul României către Occident. Ultimele evoluții arată că aceasta se înțelege pe sine ca actor în curentele antioccidentale și orientează societatea spre Răsărit.
O mare problemă, ce-i drept: BOR nu este, nu va fi niciodată îndeajuns de „europenistă, de „atlantistă, deloc „holocaustistă.

Antisemitul declarat și prieten al național-socialismului, Gheorghe Brătianu, a fost reabilitat pe tăcute de național-comunismul ceaușist și trecut în partea pozitivă a bilanțului.
Draga de tabelă ideologică cu două valori, notesul teoreticienilor-pisicii-care-prinde-șoareci de toate facturile.

Crimele în masă din timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial (Șoahul) și ultranaționalismul xenofob din comunism aveau o largă bază socială și ideologică.
Știm asta din hârțoaga Raportului holocaustului: Rumânii au supt antisemitismul de la mamele lor, încă de la întemeierea Statului modern.

Instituția în care s-a negociat masiv această ideologie a fost Academia Română. Ideologi ai etno-naționalismului au fost antisemiții: Ion Petrovici, Ioan Lupaș și Silviu Dragomir, Sextil Pușcariu cu simpatii legionare deschise, și omul de legătură cu Hitler, Gheorghe Brătianu. După 1989, cu toate breșele personale, Academia a făcut oficiul de păstrătoare a gândirii naționaliste și a structurilor autoritare.
În relațiile interacademice – autorul este de la Academia-cu-Anschluss-ul – nu ne vom amesteca.

Cu excepția serviciilor secrete și a școlii, știm foarte puțin despre funcționarea instituțiilor Statului în România.
Desigur, toate funcționează sub acoperire, ca să-i deruteze pe istoricii străini.

România este un Stat post-imperial compozit, ca și Iugoslavia, Cehoslovacia sau Polonia, s-a format din ruinele imperiilor apuse în 19171918.
România fiind formată încă de la șapteșopt, secolul anterior, lucru pe care îl știu și elevii de clasa a IV-a, teorica nu ține.

Spre deosebire de Polonia, România era o construcție statală cu totul nouă.
Negreșit, Kogălniceanu a cumpărat-o de la Viana și a adus-o cu șlepul pe Dunăre.

România este singurul dintre aceste State care dăinuie până azi, cu micile modificări teritoriale amintite: este faptul cel mai uimitor.
Ce oroare.

De ce a supraviețuit această Românie? Din cauza nivelării socio-culturale, urmărită de toate regimurile.
Eficace chestie, cum s-ar zice, numai să nu dea idei și altora.

Revoluția din 1989 arată că România este pătrunsă de un spirit de rezistență surprinzător pentru cineva care privește dinafară.
Noi funcționăm cumva sub acoperire, doar s-a văzut.

Totuși, niciodată în istoria României nu a existat o clasă de mijloc urbană care să se mobilizeze în favoarea unor idei democratice, și nu autoritar-naționaliste.
Noi noaptea visăm naționalism ortodox și ziua îl mâncăm pe pâine.

Poate că niciodată până acum nu a existat un curaj civic și deontologic în unele instituții, precum în Justiție.
Cu numita deontologie ne-a făcut praf.

Cele mai mari manifestații de opoziție au avut loc în ultimii ani.
Dacă ieri ai deschis ochii, ieri ai și văzut.

Concepția Statului de drept, a orientării spre Occident și a Statului constituțional-democratic n-au fost niciodată atât de larg ancorate ca acum.
Sfârșitul istoriei, cea mai bună dintre lumile posibile și motorina cu cel mai bun preț la pompă.

Creativitatea demonstranților și a DNA fac parte acum dintre noile clișee [sic!] despre România în Occident.
Chiar așa, lapsus revelator.

La 100 de ani de la formarea ei, România se află iarăși la răscruce de drumuri. Va dori oare să meargă pe propriul drum, ca odinioară sub Ceaușescu, în sistemul său de alianțe, undeva între Vest și Est, sub semnul naționalismului indigenist ortodox, sau al Statului din 1918 care a eșuat din pricina condițiilor grele? Se va impune România lui Maniu și Coposu sau cea a unor oameni din Oltenița și Scornicești?
După statalism și rezistența BOR, marea grijă pare să fie o anume orientare multiazimut în politica externă. Nu este însă nici un pericol, pentru că o politică externă veritabilă încă nu avem; sau tocmai aceasta ar fi temerea: că am putea avea una.
*
După ce am luat act de aceste „indicații prețioase“ în care ni s-a transmis că nu avem nimic de sărbătorit și ce am avea de făcut ca să putem sărbători, ca naziști von Scornicești ce suntem, nu avem decât o concluzie, pe care o formulăm astfel:
Aceasta este o vulgată „atlantistă care nu are decât o relație conjuncturală, instrumentală cu istoria, rolul său fiind pur politic, de hard și soft power, și de Romania-bashing, în care vituperarea ideologică împotriva ideologiei se folosește de haina științei pentru a cădea de unde a plecat, în ideologie adică, și care în mod straniu reușește să valorizeze exact ceea ce dorește să combată: naționalismul ortodox transistoric și nivelator care ar fi dat permanență Statului român. Este o telenovelă ale cărei proporții de ridicol sunt la pătrat, comparate cu cele ale grupării „holocaustiste Ioanid–Rotman–Florian–Cioflâncă, iar efectele ei la fel de „pompierpiromane, dar tot la pătrat.
Și toate acestea se petrec sub cupola unei instituții cu deschidere universalistă, care poartă numele marelui Enescu, și în România euro-atlantică, iar nu în Rusia lui Putin.
Centenar fericit!

NOTE

București, 4 martie 2018.

DIN NOU DESPRE ȘANTAJUL CU LEGIONARISMUL

Este remarcabilă, și demnă de o cauză mai bună, obstinația cu care „holocaustiștii se străduiesc să-l învie pe Căpitan, într-un soi de „apel al morților de-a-ndoaselea.
Astfel, de curând a fost programată o mare-dezbatere-mare cu subiectul: amalgamul istoric dintre legionarism și protestatarii-cu-icoane de la Muzeul Țăranului Român (MȚR) care, între noi fie zis, țin de un alt clivaj, nu politic, ci social, valoric: Tradiționalism versus Secularism (cf. anunțul de mai jos).


Acum, dacă acesta este nivelul discuției, este probabil inutil să explici că Mișcarea Legionară reprezintă un fenomen istoric închis, mort, și că nu există nici un pericol de a fi înviat (oricât de tare s-ar strădui holocaustiștii prin acțiunile lor pompierpiromane), căci cauzele istorice care l-au creat, similar fascismului european, nu mai sunt la lucru: Revoluția bolșevică și masiva populație evreiască din Moldova, la fel cum contextul intern și internațional este și el cu totul altul.
Totodată, este la fel de inutil să remarci, să explici că România postcomunistă nu a produs nici o mișcare de extrema dreaptă, darămite de extracție legionară (dispărutul Partid România Mare se supune altor tipare), iar grupuscule periferice fără nici o priză la public, precum Noua Dreaptă, ar fi într-adevăr de studiat din punct de vedere sociologic, pentru a stabili cât din bagajul lor ideologic este tributar tradiției dreptei radicale, în mod real sau dorit, și cât realității prezente. Dar până acolo mai va!
Singurele forme de radicalism demne de luat în seamă pe care societatea noastră le produce sunt legate de emigranți / musulmani (de tip mai degrabă discursiv) și criza de generație (de ordin practic), al cărei slogan este „Codruțica și statul ei paralel (ca să-i cităm pe amalgamiști), dar nici una nu reprezintă vreo amenințare de securitate. La acestea am putea adăuga, cu temei, chiar „holocaustismul, un instrument de hard și soft power aflat în slujba autorităților americane, israeliene și a unor grupuri de influență mai difuză care nu se suprapun însă cu ceea ce holocaustiștii înșiși numesc între ei, cu o terminologie psihanalizabilă, „cercurile evreiești.
Dacă această acțiune de tip „profeții despre trecutși „amintiri despre viitorurma să fie supravegheată de Cioflâncă, acest comisar Moldovan al luptei împotriva negaționismului și antisemitismului la români, puteam fi încredințați că discuțiile se vor termina la fel cum au început. Cât despre sensul cuvântului dezbatere, el a fost complet pierdut, dacă „frontlinerii autohtoni au știut vreodată cu ce se mănâncă.
Am urmărit prin podcast marea-dezbatere-de-la-iazul-mic (vorba lui Goma), care a fost așa cum ne așteptam: informă, dezlânată, și aceasta în ciuda strădaniilor de komisar ale lui Cioflâncă. De reținut două foarte bune întrebări din sală:
Prima: Dacă nu cumva asimilarea a ceea ce s-a petrecut la MȚR cu legionarismul reprezintă un amalgam care poate contribui la resurgența legionarismului însuși? (Răspunsurile au fost bălmăjite.)
A doua, adresată lui Schmitt: Cum a fost receptată în România lucrarea sa despre Codreanu? (A scăldat-o, a răspuns că este o activitate în curs.)
În rest, nimic; desigur, în afară de amalgamarea trecutului cu prezentul prin aceste discuții „în cadru organizatși interpretarea ariei iresponsabile a șantajului cu legionarismul.
În fine, devine din ce în ce mai clar că publicarea lucrării lui Schmitt are prea puțin sau deloc de-a face cu istoria, scopul fiind instrumentalizarea, folosirea ei în scopuri paraștiințifice, lipsite de legătură cu dezvoltarea disciplinei noastre și, mai general, cu dezbaterea de idei. Or aici este de reluat o precauție a lui Francisco Veiga, autorul competent și prob al lucrării clasice despre Mișcarea Legionară, care încă de acum mai bine de douăzeci și cinci de ani avertiza cercetătorii români că nu tot ce vine din Occident ne-ar putea folosi în acest demers de înțelegere a trecutului nostru (și, am adăuga, de împăcare cu el): „Acum, când a venit vremea să se ofere noi puncte de vedere și perspective mai bogate și reale, ei ar trebui să gândească în propria lor limbă, evitând erorile pe care colegii lor occidentali le-au comis când au încercat să analizeze țările din Est. Iar dacă lucrurile stau așa, putem conchide fără greș că în avansul spre acest țel, este de datoria noastră să combatem tot ceea ce ne împiedică.

București, 28 februarie 2018.

HARTA RADICALISMULUI INTERBELIC

Contextul intern și internațional
Pe 25 februarie 1943, Serviciul Special de Informații (SSI), organismul care se ocupa cu contraspionajul și antiterorismul în România, aflase că autoritățile franceze de sub ocupație germană luaseră măsuri organizatorice de reprimare a terorismului și comunismului care ar fi dat rezultate remarcabile[1]. Astfel, francezii creaseră două brigăzi speciale însărcinate cu acțiunile legate de cele două probleme, cu scopul de a acoperi întreg teritoriul țării. Pe lângă acestea, exista o a treia brigadă, cu rol de a supraveghea acțiunile politice ale străinilor de pe sol francez. Totodată, măsurile contrainformative și polițienești erau dublate de cele juridice, cazurile cercetate fiind aduse în fața tribunalelor speciale și judecate în regim de urgență, iar garanțiile procedurale abolite de facto. În fine, Poliția Judiciară și Prefecții căpătaseră puteri sporite în privința pericolului comunist, putând lua rapid și cu eficacitate toate măsurile pe care le considerau necesare.
Situația descrisă, o mană cerească pe care probabil orice serviciu secret din lume și din toate timpurile și-ar dori-o, cu atât mai mult în acel context, a determinat SSI să redacteze o notă pe care a înaintat-o Președinției Consiliului de Miniștri (Mareșalului Antonescu). Ea începea prin a recunoaște că necesitatea incontestabilă a brigăzilor respective în Franța, unde „comunismul este egal de periculos în oricare parte [...], datorită existenței fabricilor și stabilimentelor de tot felul, iar autorii actelor de terorism sunt „în majoritatea cazurilor comuniști, era de argumentat în cazul României. Astfel, la noi „comunismul nu se manifestă intens decât în anumite regiuni ale țării, la fel cum „actele de terorism au fost rare. Ținând seama de specificul local, unde existau două forme de radicalism politic – comunist și legionar – SSI propunea înființarea a două brigăzi speciale mobile pe lângă Direcția Generală a Poliției, cu sediul în București, una cu rol de contracarare a actelor de spionaj, sabotaj și terorism, iar cealaltă de combatere a comunismului și mișcării legionare. Aceste unități ar fi urmat să fie trimise în țară, după necesități, pentru a întăriri structurile de siguranță locale. Totodată, se dorea o redistribuire în teritoriu a personalului de poliție și siguranță, în funcție de riscul acțiunilor subversive, în cazul localităților care nu erau periclitate personalul urmând a fi redus la strictul necesar poliției administrative.
Aceleași propuneri erau preconizate și pentru SSI, care ar fi urmat să constituie două grupe, prima în cadrul Secției de Contraspionaj, iar cea de-a doua la Secția de Contrainformații, și să revadă repartiția în teren a centrelor proprii.
Pe 2 martie, secretarul general al Consiliului de Miniștri, Ovidiu Vlădescu, împreună cu șeful Serviciului de Documentare și Informații, Gheorghe Popa, răspund lui Eugen Cristescu, directorul general al SSI, pentru a-i comunica faptul că „Domnul Mareșal a dispus ca această problemă să fie discutată în ședința de colaborare a internelor cea mai apropiată. (Subl. cu creion roșu, pasajul este marcat pe manșeta stângă cu două linii verticale și poartă următoarea rezoluție, cu aceeași culoare, nesemnată, verosimil a lui Cristescu: „Dl. Colonel Ivanovici / pentru discuțiune.) Astfel, în vederea ședinței, șeful Grupei Comuniste din SSI a redactat o lucrare cu conținut identic.
Pe 12 martie au avut loc discuțiile din Consiliul de Ordine Internă, unde a fost prezentată propunerea SSI, de această dată în fața reprezentanților Poliției și Siguranței. Dezbaterile par să se fi încheiat nedecis, de vreme ce în urma lor Cristescu a trasat șefului Grupei Comuniste sarcina, mai modestă, de a „studia chestiunea organizărei unei echipe de teren care să urmărească problema comunistă. Totodată, Internele au cerut, pentru analiză, o notă cu propunerile SSI, care a fost trimisă chiar a doua zi Generalului Constantin Z. (Piki) Vasiliu, secretar de Stat la acel departament. Conținutul corespunde, în mare, cu cel trimis lui Ion Antonescu, mai puțin propunerile privind organizarea proprie.
Pe 5 aprilie, Piki Vasiliu răspunde lui Cristescu printr-o adresă, căreia îi atașează raportul întocmit de directorul general al Poliției, Col. Diaconescu, al cărui conținut îl redăm în continuare. Pentru „curentele politice de extremă dreaptă și de stângăexistau la Direcția Generală a Poliției, la Siguranță (care se ocupa cu combaterea extremismului politic și a sabotajului), în Corpul Detectivilor, o echipă ce acoperea operațiunile de teren din Capitală și din provincie. Sunt furnizate și cifre: în „materie legionarăfuseseră făcute 40 de descoperiri și cercetări (perioada 1 septembrie 1941 – data raportului), iar în „materie comunistă descoperite 13 organizații (perioada 1 august 1941 – data raportului). Actele de sabotaj erau urmărite de Echipa Specială din Corpul Detectivilor, care în interval de un an făcuse 26 de cercetări, atât în Capitală cât și în provincie. Din contră, acțiunile de spionaj și terorism cădeau în sarcina SSI, iar toate descoperirile făcute de Siguranță îi fuseseră înaintate. În provincie, pe lângă inspectoratele regionale de poliție existau unități similare celor de la Centru, numite „echipe volante, care îndeplineau același rol și, atunci când erau depășite, le sprijineau.
Concluzia raportului era că Internele socoteau propunerile SSI drept „inopinate (subl. cu creion roșu, sigur au vrut să spună inoperante), motiv pentru care le respingeau (fapt care a declanșat sublinierile îngroșate și un semn de întrebare cu creion roșu ale lui Cristescu), necesare pentru îmbunătățirea activității fiind considerate suplimentările de personal și de fonduri. Totodată, șeful Grupei Comuniste a pus pe răspunsul primit o rezoluție (cerută de Cristescu cu creion albastru) malițioasă și dezabuzată: „Nu știam că S[i]g[uranța]. noastră e așa de perfect / organizată. / Nici odată Serv[iciul]. Sp[ecial]. / nu respinge părerile bune / făcute de orce alte / autorități. / Serv. Sp. a oferit todeauna / colaborare vie și rodnică. / ss. indescifrabil.
Acțiunea SSI a fost văzută, pe bună dreptate, ca iluzorie din punct de vedere al eficacității și ca un amestec în organizarea și acțiunile Siguranței, cele două servicii secrete, care pe teren se călcau frecvent pe picioare, concurând pentru personal și bugete. Dar ceea ce pare să fi închis definitiv discuția a fost faptul că propunerea viza o reorganizare de care nimeni nu avea timp și chef, precum și o dublare a sarcinilor, iar nu o mai bună împărțirea lor, nici o mai bună cooperare, dovadă însăși propunerea care declanșase tensiunile[2].
În ansamblu, propunerea reprezintă un exemplu al raportului real dintre influența externă și autonomia serviciilor secrete românești din timpul războiului.

Harta
În fapt, este vorba despre două hărți, care corespund celor doi destinatari indicați. Prima reprezintă anexa la raportul înaintat de SSI lui Antonescu:


Cea de-a doua este anexa la raportul trimis de SSI Internelor (Siguranței):


Cele două hărți corespund, cu două excepții: indicarea, în prima dintre ele, a unei activități comuniste în raza orașelor Turda și Sibiu (aceasta ad hoc, după redactare), care nu mai apar în cea de-a doua. O mișcare comunistă existase anterior și în orașele respective, dar fusese lichidată. Prin urmare, este vorba despre exagerări explicabile, menite să susțină ideea unor brigăzi de Siguranță și grupe SSI care să opereze la nivel național, înțelegere susținută și de documentele reunite în dosarul despre care vorbim, care nu indică nici o activitate comunistă notabilă, structurile informative ocupându-se mai degrabă de acțiuni preventive și reprimarea atitudinilor și nemulțumirilor sociale care uneori luau forma simpatiei pentru țara sovietelor, exprimată prin manifeste de tipul: „Privet SSSR[3], ai căror autori erau persoane neimportante și, cel mai probabil, neîncadrate mișcării comuniste, de care nu am auzit și nici nu vom auzi ulterior.

Chestiunea istorică de fond
Partea cea mai interesantă a hărților o reprezintă dispunerea în teritoriu și ponderea celor două radicalisme: comunist și legionar. Și, la fel de important, raporturile dintre ele. Hărțile redau o fotografie la nivelul anilor 1941–1943, după cum o arată și documentele însoțitoare pe care le-am comentat deja. Totodată, grosso modo, acest tablou ar putea fi considerat valabil pentru cea mai mare parte a războiului, până la 23 august 1944.
Astfel, se poate observa cu ușurință că cele două mișcări se întrepătrund și sunt prezente împreună pe aproape întreg teritoriul țării. O situație identică exista la Cluj, care nu apare pe hartă, dată fiind cedarea Ardealului de Nord din 1940, în urma Dictatului de la Viena, unde se manifestaseră atât o puternică mișcare comunistă, cât și una legionară. La fel, o activitate comunistă existase și în Valea Jiului, care fusese însă lichidată în mai 1940. Spre deosebire de mișcarea legionară, care are un profil complet, cea comunistă este preponderent urbană, fiind cantonată în centrele industriale și zona de frontieră, de influență a URSS. Există totodată o disproporție evidentă între cele două mișcări, datorată în primul rând contextului, apoi tipului de mobilizare, subsecvent acestuia.
Situația trimite la geneza lor, anume că mișcarea comunistă, întemeiată în 1921 drept efect al Revoluției bolșevice din 1917, este la rândul ei generatoarea unei reacții radicale la nivelul opus al spectrului politic, la a cărei constituire în 1922 a contribuit alături de prezența unei masive populații evreiești în Moldova de Nord, văzută ca o amenințare socială, politică, situație sintetizată coerent de Codreanu în viziunea sa, corespondent extremă bolșevismului, privitoare la iudeo-bolșevism, înțeles ca pericol existențial.
Autoritățile Statului român, indiferent de orientarea lor politică, au luat de timpuriu măsuri împotriva radicalismului politic.
Mai întâi, în urma atentatului cu bombă de la Senat, executat în decembrie 1920 de grupul comunist condus de Max Goldstein, apoi cu prilejul votării transformării Partidului Socialist în Partidul Comunist din România (PCdR) și afilierii sale la Internaționala a III-a (în mai 1921). Totodată, înainte și după revolta țărănească de inspirație bolșevică de la Tatarbunar, din sudul Basarabiei, din septembrie 1924, când prin mai multe legi ale ministrului Justiției, George Mârzescu, mișcarea comunistă a fost declarată ilegală, situație în care a rămas până la 23 august 1944. PCdR a fost controlat operativ, până în 1940 infiltrat la vârf, canalul său de comunicare cu URSS pe linia Tulcea–Ismail închis (februarie 1941) iar Secretariatul CC arestat (aprilie același an), și a rămas pe întreaga perioadă a războiului fragmentat, divizat, încarcerat.
Spre deosebire de comunism, mișcării legionare i s-a permis o manifestare oficială pentru că era văzută obiectiv ca o contrapondere la mișcarea adversă și nu punea în pericol organizarea statală, aceasta până în 1933, când a fost scoasă în afara legii de prim-ministrul I.G. Duca, apoi în 1938, când regimul lui Carol al II-lea a interzis toate partidele politice, inclusiv avatarul mișcării, Partidul Totul pentru Țară, apărut în 1934. Atunci, ca refuz al lui Codreanu de a i se subordona și pentru a-și creea spațiu de manevră față cu Germania nazistă, monarhul a ordonat asasinarea Căpitanului și a grupul din jurul său, iar represiunea împotriva mișcării a continuat cu putere în anul următor, pentru ca în 1940 dictatura regală să-și dea ultima suflare, iar țara să cadă definitiv în orbita germană, ultim act al unei crize generale a sistemului politic provocată atât de factori interni cât și mai ales externi, pe care monarhul nu a mai putut-o gestiona. După scurtul popas la putere, împreună cu Ion Antonescu (septembrie 1940 – ianuarie 1941), mișcarea a fost din nou reprimată, iar înaintea Războiului Antisovietic membrii cei mai activi, care nu erau deja închiși, au fost internați administrativ, fiind numiți de Siguranță, pe cât de aberant pe atât de sugestiv, „legionari comuniști periculoși, și internați în aceleași lagăre cu frații lor inamici. Situația mișcării a rămasă neschimbată pe întreaga perioadă a războiului.
În fine, dincolo de geneza lor, aceste două mișcări radicale au evoluat împreună în același context de „război civil european (Ernst Nolte), s-au stimulat reciproc și chiar au intrat într-un soi de „imitație perversă.

NOTE
[1] Aici și în continuare, ANIC, Colecţia documente elaborate de organele represive despre activitatea Partidului Comunist Român şi a organizaţiilor de masă revoluţionare (cunoscută sub prescurtarea Colecția 50), dosar nr. 347. Mulțumim colegei arhiviste Ioana Mihai pentru semnalarea dosarului.

[2] Chestiunea a rămas netranșată până în 1945, când odată cu comunizarea Siguranței a fost înființată Brigada Mobilă. Problema rămâne însă disputată printre istorici, așa cum o indică discuția la temă a lui Florian Banu, „Un deceniu de împliniri mărețe. Evoluția instituțională a Securității, Iași, Editura Tipo Moldova, 2010, pp. 63-64.

[3] Salut URSS (în lb. rusă).

București, 27 februarie 2018.

INSTITUTUL WIESEL SCHIMBĂ TACTICA

... Și se ocupă de „cultul lui Vass Albert, într-un text care nu se înțelege ce se dorește a fi: sesizare, demascare, manifest, denunț penal sau toate la un loc[1].
 
Sursa: Pagina de Facebook a INSR–EW
În cazul lui Vass avem o condamnare la moarte pronunțată de autoritățile comuniste române în 1946 (în contumacie, căci s-a refugiat în SUA), contestată relativ recent în justiție de fiul său, judecată de Curtea de Apel Cluj și la Înalta Curte în 2008, și rămasă definitivă[2].
Poet și scriitor valoros pentru maghiarism, disputele în jurul memoriei sale sunt persistente, în condițiile existenței „legii holocaustului și a atitudinii (și mai ales a faptelor) sale antiromânești și antievreiești. „Româniștii au reproșat constant institutului condus de Florian că nu se ocupă de statuile, plăcuțele și „cultul lui Vass, ci doar de cele ale băștinașilor (precum în istorioara – reală – Io nu-s țigan, numa’ frate-miu!). Motivul este că Vass Jr., Huba Wass de Czege, general de brigadă în retragere, fost secretar general al Comandamentului Suprem al Trupelor NATO din Europa la sfârșitul Războiului Rece[3], reprezintă o personalitate americană influentă, iar acum momentul politic pare să fie prielnic (intern și în relația cu SUA).
În analiza acestor cazuri sunt de repetat câteva principii:
1) O singură greutate și o singură măsură de apreciere (nu două și, cu atât mai puțin, trei).
2) Amalgamul dintre valoarea literară și evaluarea politică a unei persoane să fie eliminat.
3) Prezervarea dreptului la opinie și la exprimarea ei, mai ales pentru opțiunile care ne displac (precum în cazul de față, un turnesol).
4) Evitarea deciziilor – politice, administrative și, pe cât posibil, juridice – care întăresc exact ceea ce doresc să combată, așa cum s-a petrecut până acum. De exemplu, în 2013 organizatorii unui „maraton de lectură din lucrările lui Vass au fost ascultați sub mandat de interceptare, anchetați de procuror și, în fine, amendați simbolic. Să facem un exercițiu de imaginație nu tocmai imposibil: ce-ar fi ca lectorilor în public ai lui Mircea Vulcănescu, Vintilă Horia sau Visarion Puiu să le fie interceptate comunicațiile cu mandat și să fie amendați penal pentru activități de cenaclu[4]? Astfel, poziția „maghiariștilor s-a radicalizat (ce-i drept, într-un context intern și internațional diferit), iar de la activitățile culturale și asociative ale Filialei Oradea a Asociației Tinerilor Maghiari a evoluat către mesajul politic al Consiliului Național al Maghiarilor și Partidului Popular Maghiar din Transilvania.
5) Având o asemenea lege, precum a holocaustului, adoptată din rațiuni strategice și de securitate, cu rol preventiv, în care 90% reprezintă ponderea politică și 10% dreptul, iar efectele sunt imprevizibile, este ușor de presupus că disputele vor fi interminabile, la fel cum vor continua amalgamul, poziționările și radicalizarea.
În ce privește pe Alexandru Florian, institutul pe care îl conduce și alți ejusdem farinae, aceștia au amalgamat atât de mult temele, au folosit șantajul cu antisemitismul, negaționismul, minimalismul și deflectivismul în mod iresponsabil – în primul rând împotriva celor care luptă împotriva antisemitismului (și a tuturor formelor de rasism), ca și pentru o istorie corectă, onestă – încât aproape nimeni nu-i mai ia în serios. Acum, când nu mai au alături pe «pretinii» lui Bibi Netanyahu (autoritățile poloneze, ungare), prin acest (alt) demers profund neserios încearcă dacă nu o mobilizare locală (improbabilă), atunci o schimbare de azimut împotriva unei resurgențe mai largi, regionale, europene. Din păcate, este pentru toți prea târziu!

NOTE

[2] Un rezumat al cazului în „BZI Cultural, 17/04/2014, la adresa: https://cultural.bzi.ro/judecarea-si-condamnarea-lui-albert-wass-13273.București, 20 februarie 2018.